top of page

Inera

Inera är ett aktiebolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag. Företaget tillhandahåller e-hälsotjänster inklusive bla 1177 vårdguiden.

 

Då Inera hanterar ett 30-tal IT-tjänster inom hälsovården behövde man ett kraftfullt verktyg för att på ett mer exakt och effektivt sätt att beräkna sin IT-kostnader.

 

Man vände sig till Solver som tillsammans med Netgain implementerade Solver Planning. Genom Solver Planning kan Inera bättre och mer exakt beräkna sina kostnader, skapa prognoser och generera simuleringar. På så vis kan Inera med högre precision nu prissätta sina tjänster och produkter så att de bättre återspeglar kostnaderna för de tjänster de tillhandahåller.

Tryck på ikonen nedan för att få tillgång till hela case studyn

seniorer Skratta
Image by Ritual Visuals
bottom of page