top of page

Nefab

Nefab är ett unikt företag som sedan 1949 satt en global standard för kompletta förpacknings och transportlösningar. Deras globala närvaro, kombinerat med en enastående förmåga att designa, utveckla och leverera både produkter och logistiktjänster, hjälper deras kunder minska sina totala kostnader för att skydda och distribuera sina produkter.

När Nefab både organiskt och genom uppköp expanderat snabbt kom insikten att deras dåvarande system för rapportering och resultaträkning var bristfällig. Inte minst såg man en relativt hög risk för fel i nyckerapporteringar där data importerats från flera källor och manipulerats manuellt.

Då Solver Planning är en Excel-baserad lösning, kunde rapporter konstrueras enkelt. Inte minst tack vare den smidiga ”Drag and Drop”-funktionen som kapade både tid och kostnad för Nefabs ekonomiavdelning.

Tryck på ikonen nedan för att få tillgång till hela case studyn

Modern Container Terminal
Image by Angelina Bober
bottom of page